DC's Stargirl

DC's Stargirl

851 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Trina Renee, Taylor Streitz, Joseph Zolfo, Colleen McGuinness, Steve Harper, Sheelin Choksey

Quốc gia: US

Xưởng: The CW, DC Universe

Thời Gian Chạy: 43:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: May 18, 2020

Ngày phát sóng cuối cùng: Oct 12, 2021

Tập: 26 Tập

Mùa: 2 Mùa

IMDb: 3.1