La Brea

La Brea

188 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: David Appelbaum, Avi Nir, Alon Shtruzman, Peter Traugott, Rachel Kaplan, Steven Lilien

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 45:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 28, 2021

Ngày phát sóng cuối cùng: Nov 30, 2021

Tập: 10 Tập

Mùa: 1 Mùa

IMDb: 3.7