Zeros and Ones

Zeros and Ones

154 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: , , , , ,

Quốc gia: Germany, Italy, United Kingdom, United States of America

Ngôn ngữ: Pусский, English, Italiano

Xưởng: Macaia Film, Hammerstone Studios, Almost Never Films, Maze Pictures, Rimsky Productions

Thời Gian Chạy: 85 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Nov 18, 2021

IMDb: 5.838