เข้าชม

Kim Joo-ryoung

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1976-07-15

สถานที่เกิด: South Korea

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: 김주령, Kim Joo-ryoung, Kim Ju-ryoung, Kim Ju-ryeong, Kim Joo-ryeong, Kim Ju-ryung, Kim Joo-ryung, 金周灵, 金姝怜

Kim Joo-ryoung